Miejskie Przedszkole nr 36 w Katowicach

40-025 Katowice

ul. Zacisze 2

Tel:(32) 256-50-85

mail: sekretariat@mp36kat.szkolnastrona.pl

Jesteś tutaj:
  1. Start

Strona główna

 

Nasze Przedszkole uczestniczy

w  Miedzynarodowym Projekcie Czytelniczym

MAGICZNA MOC BAJEK

 

............................................................................. 

 

.....................................................................................

 

Międzynarodowy Program Powszechnej Dwujęzyczności 

,, Dwujęzyczne dzieci "  /  ,,Bilingual Future''

 

W ramach programu codziennie we wszystkich grupach wiekowych

będą się odbywały zajęcia z językiem angielskim.

 

..............................................................

 

 

Szanowni Państwo,

  

               Informuję Państwa, że względu na zapobieganie, przeciwdziałanie i zwalczanie COVID-19 w roku szkolnym 2020/21 dyrektor przedszkola może ograniczyć w całości lub w części funkcjonowanie przedszkola. Mogą zostać zawieszone wszystkie lub poszczególne zajęcia, jeśli pojawi się zagrożenie zdrowia dzieci ze względu na aktualną sytuację epidemiologiczną. Dyrektor będzie mógł ograniczyć funkcjonowanie przedszkola za zgodą organu prowadzącego i po uzyskaniu pozytywnej opinii właściwego państwowego powiatowego inspektora sanitarnego. Zawieszenie zajęć może dotyczyć oddziału, oddziałów lub całego przedszkola. Jeśli w przedszkolu zostaną zawieszone zajęcia edukacyjne, to zajęcia te będą realizowane z dziećmi z wykorzystaniem metod i technik kształcenia na odległość.

 

Zwracam się do Państwa rodziców z prośbą o:

 

1) rzetelne informowanie nauczycieli, a przede wszystkim wychowawcę oddziału o zagrożeniu zdrowia dzieci spowodowanym przez COVID-19, w każdym czasie, kiedy w ocenie Państwa takie zagrożenie pojawi się dla dziecka w rodzinie, w zakładzie pracy Rodziców, w bliskiej grupie sąsiedzkiej, w grupie rówieśniczej dzieci i dziecko będzie miało kontakt z osobą chorą, w rodzinie pojawi się osoba chora, rodzina będzie przebywać w okresie kwarantanny lub  w izolacji.

Informacje należy przekazywać wychowawcy oddziału w każdy dostępny dla Państwa sposób: telefonicznie, drogą elektroniczną, w bezpośrednim kontakcie przez osoby niezarażone;

 

2) wzmacnianie zachowań swoich dzieci, które dotyczą stosowania zasad funkcjonowania  w przedszkolu, w czasie epidemii od dnia 1 września 20120 r., co będzie bardzo pomocne dla nauczycieli w codziennym funkcjonowaniu dzieci w przedszkolu i dodatkowo wzmocni bezpieczeństwo Państwa dzieci.

Zasady  funkcjonowania  w Przedszkolu  w czasie epidemii od dnia 1 września 2020 r. opracowane przez dyrektora przedszkola znajdują się na stronie internetowej przedszkola w zakładce Dla Rodziców

Zwracam uwagę Państwa na konieczność zapoznania się z tym zasadami.

 

 3) informowanie wychowawcę oddziału o nieobecności swojego dziecka w przedszkolu oraz usprawiedliwiania nieobecności swojego dziecka na zajęciach w czasie i w sposób przyjęty w przedszkolu (informacja do wychowawcy oddziału).

 

Podstawa prawna:

 

1) rozp. MEN z dnia 12 sierpnia 2020 r. w sprawie czasowego ograniczenia funkcjonowania jednostek systemu oświaty w związku z zapobieganiem, przeciwdziałaniem i zwalczaniem COVID-19 (Dz. U. z 2020 r. poz. 1389);

 

2) rozp. MENiS z dnia31 sierpnia 2020 r. w sprawie bezpieczeństwa i higieny w publicznych i niepublicznych szkołach i placówkach (Dz. U. z 2020r. poz. 1166 i 1386)

 

3) wytyczne przeciwepidemiczne Głównego Inspektora Sanitarnego z 25 sierpnia 2020 r. dla przedszkoli – IV aktualizacja;

 

4) zasady funkcjonowania w Przedszkolu  w czasie epidemii od dnia 1 września 2020 r. opracowane przez dyrektora przedszkola

 

 

                                                                                                                                                                          Z poważaniem

Sylwia Bajor - Dyrektor MP 36

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

            

 

 

 

 

 

          

 

        

 

NA GÓRĘ