Miejskie Przedszkole nr 36 w Katowicach

40-025 Katowice

ul. Zacisze 2

Tel:(32) 256-50-85

mail: sekretariat@mp36kat.szkolnastrona.pl

Jesteś tutaj:
  1. Start
  2. O Placówce

O Placówce

 

Miejskie Przedszkole Nr 36 powstało w latach 50-tych.

Od momentu rozpoczęcia swej działalności mieści się na parterze zabytkowej kamienicy przy ul. Zacisze 2, w bliskim sąsiedztwie Akademii Muzycznej im. K. Szymanowskiego oraz Muzeum Historii Miasta Katowice.

Zgodnie z oczekiwaniami rodziców przedszkole otwarte jest w godzinach od 6.00 do 17.00. jesteśmy przedszkolem, które liczy 2 oddziały.

Posiadamy jasne i przytulne sale z ciekawymi kącikami zainteresowań oraz salkę gimnastyczną wyposażoną w przybory do ćwiczeń.

Oprócz zajęć obowiązkowych oferujemy naszym wychowankom zajęcia dodatkowe:

Religię

Zajęcia z psychologiem

Zajęcia z logopedą

Zajęcia z rehabilitantem

Rytmikę

Jęz. angielski

Nasi podopieczni otoczeni są fachową opieką wysoko wykształconego personelu, który zapewnia im dobre przygotowanie do podjęcia obowiązku szkolnego, dobrą zabawę i poczucie bezpieczeństwa. Nasze przedszkole współdziała z rodzicami w celu wspierania ich w działaniach wychowawczych. Atmosfera, która panuje u nas sprawia, że dzieci czują się kochane, akceptowane i szczęśliwe.

Kadra nauczycielska Miejskiego Przedszkola Nr 36 w Katowicach to kreatywne, uzdolnione osoby legitymujące się wykształceniem pedagogicznym, które jako nadrzędny cel swojej pracy stawiają uśmiech i szczęście każdego dziecka oraz troskę o jego prawidłowy rozwój. Zadaniem nauczycieli jest odnalezienie drogi do każdego dziecka w trakcie zajęć grupowych oraz indywidualnych, pobudzanie zainteresowań i możliwości intelektualnych. Szczególny nacisk kładziemy na indywidualność każdego dziecka, jego potrzeby.

Miejskie Przedszkole Nr 36 w Katowicach jest przedszkolem publicznym. Organem prowadzącym przedszkole jest Miasto Katowice. Nadzór pedagogiczny sprawuje Śląski Kurator Oświaty.

Przedszkole czynne jest w godzinach od 6.00 do 17.00 przez cały rok z przerwą wakacyjną ustaloną przez Rade Rodziców i Dyrektora Przedszkola.

Do przedszkola prowadzone są dzieci od 3 do 6 lat. Podstawową jednostką organizacyjną przedszkola jest oddział obejmujący dzieci w zbliżonym wieku, z uwzględnieniem ich potrzeb, zainteresowań i uzdolnień.

Zasady korzystania z wyżywienia i wnoszenia opłat za usługi świadczone przez przedszkole:

Stawkę dziennego wyżywienia ustala Dyrektor przedszkola w porozumieniu z Organem prowadzącym przedszkole, a wysokość opłaty stałej ustala Organ prowadzący przedszkole.

Opłaty za dzienne wyżywienie nie pobiera się w przypadku nieobecności dziecka w przedszkolu.

Termin uiszczania opłat za przedszkole upływa 10-go każdego miesiąca.

Zasada odpłatności za usługi świadczone przez przedszkole określa deklaracja zawarta pomiędzy dyrektorem przedszkola, a rodzicami /prawnymi opiekunami/

Szczegółową organizację w danym roku szkolnym określa arkusz organizacyjny przedszkola opracowany przez dyrektora przedszkola. Organizację pracy w ciągu dnia określają ramowe rozkłady dnia dla poszczególnych grup z uwzględnieniem wymagań zdrowia i higieny.

 

NA GÓRĘ