Miejskie Przedszkole nr 36 w Katowicach

40-025 Katowice

ul. Zacisze 2

Tel:(32) 256-50-85

mail: sekretariat@mp36kat.szkolnastrona.pl

Przejdź do strony głównej

Poniedziałek, 04 grudnia 2023

Terminy i sposób załatwiania spraw

Terminy i sposób załatwienia sprawy

  1. Udostępnienie informacji publicznej na wniosek następuje bez zbędnej zwłoki, nie później jednak niż w terminie 14 dni od daty złożenia wniosku.

  2. W sprawach skomplikowanych termin ten może być wydłużony do 2 miesięcy, o czym Wnioskodawca zostanie poinformowany odrębnym pismem.

  3. Informacje publiczne udostępnia dyrektor przedszkola, a w razie jego nieobecności upoważnieni pracownicy, w ramach ich kompetencji.

  4. Jeżeli udostępnienie całego dokumentu naruszałoby przepisy ustaw wyłączających jawność lub stanowiących tajemnicę, dokumenty udostępnia się w ograniczonym zakresie.

Załączniki

Brak załączników

Metryczka

Wytworzono:2014-10-09 00:00przez: Sylwia Bajor
Opublikowano:2014-10-09 00:00przez: Sylwia Bajor
Podmiot udostępniający: Miejskie Przedszkole nr 36 w Katowicach
Odwiedziny:1441

  • Brak wpisów.