Miejskie Przedszkole nr 36 w Katowicach

40-025 Katowice

ul. Zacisze 2

Tel:(32) 256-50-85

mail: sekretariat@mp36kat.szkolnastrona.pl

Jesteś tutaj:
  1. Start
  2. Rozkład dnia

Rozkład dnia

 

                                                                                         

Rozkład dnia dzieci młodszych  

                                                                                                                                                                  

 

6.00 - 8.00

– Schodzenie się dzieci. Zabawy dowolne służące realizacji pomysłów dzieci.

8.00 – 8.20

– Zabawy integrujące grupę. Ćwiczenia ogólno-rozwojowe /rozwijanie percepcji słuchowej, wzrokowej, grafomotorykę/. Rozmowy kierowane na tematy zgodne z zainteresowaniem dzieci. Zabawa ruchowa.

8.20 – 8.30

– Przygotowanie do śniadania.

8.30 - 9.00

– Śniadanie

9.10 – 9.30

– Zajęcia dydaktyczne z całą grupą jako forma realizacji treści programowych.

9.30 – 11.30

– Zabawy dowolne, pobyt w parku, spacery i wycieczki, zabawy ruchowe, czynności samoobsługowe w szatni /ubieranie i rozbieranie się/

11.30 – 11.45

– Przygotowanie do obiadu.

11.45 - 12.15

Obiad. Czynności samoobsługowe

12.15 – 14.00

– Poobiedni odpoczynek. Słuchanie bajek czytanych przez nauczycielkę lub słuchanie muzyki relaksacyjnej / dzieci 3-letnie /

-

14.00 – 14.15

– Przygotowanie do podwieczorku.

14.15 – 14.30 –

Podwieczorek

14.30 – 15.00

– Swobodna zabawa w kącikach zainteresowań. Zajęcia wspomagające prowadzone przez nauczycielkę. Zabawa ruchowa. Zajęcia dodatkowe. Rozchodzenie się dzieci do domu.

                                                       

                                                                  

Rozkład dnia dzieci starszych

6.00 – 8.00

– Pełnienie dziecięcych dyżurów. Zajęcia wspomagające prowadzone przez nauczycielkę. Przygotowanie pomocy do zajęć i zabaw wspólnie z dziećmi.

8.00 – 8.20

– Zabawy integrujące grupę. Ćwiczenia ogólno-rozwojowe /rozwijanie percepcji słuchowej, wzrokowej, grafomotorykę/. Rozmowy kierowane na tematy zgodne z zainteresowaniami dzieci. Ćwiczenia poranne.

8.20 – 8.30

– Przygotowanie do śniadania.

8.30 – 9.00

– Śniadanie.

9.10 – 9.50

– Zajęcia dydaktyczne w Sali lub w parku.

9.50 – 11.30

– Zabawy dowolne, pobyt w parku, spacery, wycieczki, zabawy ruchowe, czynności samoobsługowe w szatni /rozbieranie się, ubieranie/

11.30 – 11.45

– Przygotowanie do obiadu.

11.45 - 12.15

- Obiad. Czynności samoobsługowe.

12.15 – 13.00

– Słuchanie opowiadań czytanych przez nauczycielkę.

13.00 – 14.10

– Zabawy w kącikach zainteresowań. Rozwijanie zainteresowań i uzdolnień dzieci. Zajęcia dodatkowe.

14.10 – 14.15

– Przygotowanie do podwieczorku.

14.15 – 14.30

– Podwieczorek.

14.30 – 17.00

– Swobodne zabawy w kącikach zainteresowań. Zajęcia wspomagające prowadzone przez nauczycielkę. Rozchodzenie się dzieci do domu.

                                                                                          

NA GÓRĘ