Miejskie Przedszkole nr 36 w Katowicach

40-025 Katowice

ul. Zacisze 2

Tel:(32) 256-50-85

mail: sekretariat@mp36kat.szkolnastrona.pl

INFORMACJE O PRZEDSZKOLU

Informacje o przedszkolu

Miejskie Przedszkole Nr 36w Katowicach

Siedziba

Adres : 40 – 025 Katowice, ul. Zacisze 2

Telefon/fax.:  32 256 50 85

e-mail : sekretariat@mp36kat.szkolnastrona.pl

Godziny pracy : 600 – 1700


Dyrektor


Imię i nazwisko : Sylwia Bajor

Siedziba : 40 – 025 Katowice, ul. Zacisze 2

Telefon : 32 256 50 85


Podstawa prawna powołania i funkcjonowania jednostki


Uchwała Nr XVI/218/99 Rady Miejskiej Katowic z dnia 29 listopada 1999 r. w sprawie likwidacji przedszkoli prowadzonych przez Miasto Katowice działających jako zakłady budżetowe i utworzenie w ich miejsce przedszkoli działających jako jednostki budżetowe  i Statut Miejskiego Przedszkola Nr 36 w Katowicach.


Struktura przedszkola


 • Dyrektor – wg § 3 ust. 2 Statutu Miejskiego Przedszkola Nr 36 w Katowicach,

 • Rada Pedagogiczna – wg § 3 ust. 3 Statutu Miejskiego Przedszkola Nr 36 w Katowicach,

 • Rada Rodziców – wg § 3 ust. 4 Statutu Miejskiego Przedszkola Nr 36 w Katowicach.

Za treść informacji odpowiada  Sylwia Bajor – Dyrektor MP 36

tel. 32 – 256 50 85

e – mail sekretariat@mp36kat.szkolnastrona.pl

 

 

Kontrole  

 

 

 

Kontrole 2010


Jednostka kontrolująca i termin kontroli :

 

 1. Kuratorium Oświaty

 

Data kontroli : 08.02.2010 r.

 

Zakres kontroli: Kontrola realizacji prawa dzieci pięcioletnich do rocznego przygotowania przedszkolnego

 

Badany okres : rok szkolny 2010 / 2011

 

Zalecenia pokontrolne : brak

 

 1. Państwowy Powiatowy Inspektor Sanitarny w Katowicach
  Data kontroli : 01.12.2010 r.
  Zakres kontroli: Ocena stanu sanitarnego placówki

 

Badany okres : kontrola bieżąca
Zalecenia: brak


Kontrole 2011


Jednostka kontrolująca i termin kontroli :

 

 1. Państwowy Powiatowy Inspektor Sanitarny w Katowicach

 

Data kontroli : 28.02.2011 r.

 

Zakres kontroli : kontrola związana ze skargą rodzica dotyczącą występowania wszawicy u dzieci w przedszkolu

 

Badany okres : kontrola bieżąca

 

Zalecenia pokontrolne : brak

 

 1. Państwowy Powiatowy Inspektor Sanitarny w Katowicach

 

Data kontroli : 02.12.2011 r.

 

Zakres kontroli : Ocena stanu sanitarnego przedszkola

 

Badany okres : kontrola bieżąca

 

Zalecenia pokontrolne : brak


Kontrole 2012


Jednostka kontrolująca i termin kontroli :

 

 1. Państwowy Powiatowy Inspektor Sanitarny w Katowicach

 

Data kontroli : 22.03 2012 r.

 

Zakres kontroli : Ocena stanu sanitarnego zakładu żywienia zbiorowego

 

Badany okres : kontrola bieżąca

 

Zalecenia pokontrolne : brak   

 

 1. Państwowy Powiatowy Inspektor Sanitarny w Katowicach

 

Data kontroli : 07.05.2012 r.

 

Zakres kontroli : Ocena stanu sanitarnego przedszkola

 

Badany okres : kontrola bieżąca

 

Zalecenia pokontrolne : brak

 

 1. Wydział Edukacji Urzędu Miasta Katowice

 

Data kontroli: 19.12.2012 r.

 

Zakres kontroli: Ocena pracy dyrektora

 

Badany okres: kontrola bieżąca

 

Zalecenia pokontrolne: brak

 

 1. Wydział Edukacji Urzędu Miasta Katowice

 

Data kontroli: 19.12.2012

 

Zakres kontroli: Zwieranie umów z rodzicami

 

Badany okres: kontrola bieżąca

 

Zalecenia pokontrolne: zwrócenie uwagi o pisemne wnioskowanie zmiany warunków umowy przez rodziców/ opiekunów prawnych / z zachowaniem miesięcznego okresu wypowiedzenia zawartych w umowie warunków.

 

 


Za treść informacji odpowiada Sylwia Bajor – Dyrektor MP 36

 

tel. 32 – 256 50 85

 

e – mail sekretariat@mp36kat.szkolnastrona.pl 

 

Sposób załatwiania spraw

 1. Podania, wnioski i pisma interesantów przyjmowane są w kancelarii przedszkola  w godzinach pracy.

 2. Sprawy można załatwiać korespondencyjnie, kierując je na adres :

Miejskie Przedszkole Nr 36

ul. Zacisze 2

 1. – 025 Katowice

 1. Sprawy są rozpatrywane z zachowaniem trybu i terminów zgodnych z kodeksem postępowania administracyjnego.

 2. Szczegółowych informacji dotyczących załatwiania spraw udzielają upoważnieni pracownicy przedszkola ( od poniedziałku do piątku w godz. od 800 do 1500 ).
Za treść informacji odpowiada Sylwia Bajor– Dyrektor MP 36

tel. 32 – 256 50 85

e – mail sekretariat@mp36kat.szkolnastrona.pl 

Status prawny

NA GÓRĘ